Hygienia tatuointityössä

Tatuointiyrittäjä on erinäisten lakien velvoittama huolehtimaan hygieniasta sekä aseptisista työtavoista toiminnassaan. Tässä artikkelissa keskitytään siihen, mitä asiakkaan on hyvä tietää tatuoimiseen liittyvistä hygieniakäytännöistä.

Tatuoija ei koskaan voi varmuudella tietää asiakkailla olevista taudeista ja sairauksista, eivätkä asiakkaat välttämättä ole niistä tietoisia itsekään. Sen vuoksi aina ihoa rikottaessa täytyy huomioida mahdollisuus, että ollaan tekemisissä veriteitse välittyvien sairauksien kanssa. Tatuoinnin suorittava henkilö on ensi kädessä vastuussa siitä, etteivät taudinaiheuttajat siirry ristikontaminaation kautta asiakkaalta seuraavalle tai liikkeen muulle henkilökunnalle.

Tatuointi- ja lävistystoiminnassa suurimpana terveysriskinä voidaan pitää puutteellista hygieniaa, joka mahdollistaa esimerkiksi veriteitse tarttuvien tautien (mm. hepatiitit ja HIV) sekä erilaisten infektioiden leviämisen. Toisena riskitekijänä on tatuoinnin mahdollinen tulehtuminen, joka ei välttämättä ole kiinni tatuointiliikkeen tai tatuoijan hygieniasta, vaan myös asiakkaan omasta toiminnasta.

Jokaisella tatuoijalla on oma tapansa toimia, mutta tatuoija vastaa palvelun turvallisuudesta ja pyrkii varmistamaan, ettei siitä aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Tästä velvollisuudesta ei voi vapautua käyttämällä asiakassopimuksissa vastuuvapautuslausekkeita tai ilmoittamalla, että asiakas osallistuu palveluun omalla vastuullaan.

Tatuointiliikkeitä valvotaan mm. Valviran, Tukesin sekä kuntien terveydensuojeluviranomaisten voimin. Terveystarkastaja katsoo että liikehuoneisto noudattaa voimassa olevia säädöksiä ja soveltuvuu tatuointitoimintaan.

Tatuointiprosessiin liittyvät hygieniakäytännöt

Tatuoija on velvollinen suorittamaan tatuointiprosessin parhaan mahdollisen hygieniaosaamisensa mukaan. Yhtenä tärkeimmistä asioista on tatuoijan käsihygienia, johon liittyy myös kertakäyttöisten suojakäsineiden käyttö. Ennen kertakäyttökäsineiden pukemista, työpisteen valmistelua ja tatuoinnin aloittamista tatuoijan tulisi pestä sekä desinfioida kätensä sekä poistaa rannekorut, sormukset ja kellot niihin mahdollisesti pesiytyneiden haitallisten mikrobien takia.

Ennen asiakkaan saapumista työtilaan tatuoija valmistelee osan työpisteestä desinfioimalla kaikki pinnat sekä suojaamalla asiakastuolin, työtason ja tarvikkeet, kuten tatuointikoneen, johdot ja nokkapullon. Kertakäyttöiset steriilit asiat kuten neulapakkaukset avataan asiakkaan läsnä ollessa sekä annostellaan musteet kuppeihin vasta työtä aloitettaessa, jotta asiakas tietää näiden tuotteiden olevan käyttämättömiä.

Ennen siirtokuvan asentamista tatuoija desinfioi tatuoitavan alueen huolellisesti iholla elävien mikrobien varalta ja ajelee ihokarvat pois; Tätä työtä helpottaa, mikäli iholla ei ennestään ole ylimääräistä likaa, voiteita tai ihoa ruskettavia tuotteita.

Tatuointiliikkeissä nähdään paljon vaivaa tietynlaisen siisteystason ylläpitämisessä, ja useimmissa paikoissa käytäntönä on mm. ottaa ulkokengät pois sisään tultaessa. Tatuoitavaksi tullessaan asiakkaan on hyvä huolehtia siitä, että hän saapuu paikalle puhtaana, ja että etenkin tatuoitavalta alueelta on pesty mahdollinen lika ja kuollut iho pois.

Ristisaastumisen ehkäisemiseksi kaikki tatuointityössä käytetyt tarvikkeet ovat joko kertakäyttöisiä tuotteita, jotka ovat jokaiselle asiakkaalle uudet (käytetyt hävitetään välittömästi käytön jälkeen), tai uudelleen käytettäviä tuotteita, jotka joko suojataan kertakäyttöisesti ja desinfioidaan joka käytön välillä tai pestään ja steriloidaan joka käytön välillä. Esimerkiksi tatuointineulat, karvanpoistohöylät sekä kupit, joihin tatuointimuste annostellaan, ovat kertakäyttöisiä, tatuointikone suojataan käytön ajaksi ja tatuointikoneeseen asennettavat gripit ovat joko kertakäyttöisiä tai steriloitavia tuotteita.

Koko tatuointiprosessin ajan (siirtokuvan asentamisesta lähtien) tatuoija käyttää kertakäyttökäsineitä eikä hän voi työpisteen ja asiakkaan lisäksi koskea mihinkään, mitä ei ole suojattu. Esimerkiksi työvalon tai tuolin säätämistä varten käsineet tulee aina ottaa pois ja vaihtaa uusiin, ellei kosketettavia pintoja ole suojattu. Musteen lisääminen, puhelimeen vastaaminen ja muut toimet, joita ei ole mahdollista suorittaa ilman vaaraa ristisaastumisesta, ei ole missään nimessä suotavaa niillä hanskoilla, joilla on jo koskettu tatuointiin, työvälineisiin tai työpisteeseen.

Taukojen aikana keskeneräinen tatuointi suojataan, jotta tatuointiin ei pääse haitallisia mikrobeja ulkoa tai liiketilan muilta alueilta (kuten wc-tiloista), ja ettei tatuoinnista vastavuoroisesti siirry verta ja kudosnestettä suojaamattomille pinnoille työtilan ulkopuolelle.

Kun tatuointi on tehty, tatuoija purkaa työpisteen yleensä vasta asiakkaan lähdettyä. Työpisteen purkamiseen sisältyy kaikkien työpisteessä käytettyjen suojien hävittäminen, neulojen hävittäminen, sekä kaikkien pintojen pesu ja desinfiointi. Tatuoimista varten työpisteelle annosteltua mustetta ei uusiokäytetä missään muodossa, vaan hävitetään muiden kertakäyttötuotteiden mukana.

Hygieniasta huolehtiminen tatuoinnin valmistuttua

Vasta tehty tatuointi suojataan tatuoijan suosimalla tavalla (esim. haavakalvolla tai haavataitoksella) ja asiakkaan kanssa käydään läpi jälkihoito-ohjeet. Hoito-ohjeet annetaan asiakkaalle myös kirjallisessa muodossa, jotta ne muistetaan myös kotona. Hoito-ohjeiden laiminlyönti voi vaikuttaa negatiivisesti tatuoinnin parantumiseen; Tatuointi on avohaava, joten siihen liittyy aina myös tulehdusriski.

Parantuvaan tatuointiin tulee aina koskea vain puhtain käsin ja käyttää tatuointialueella puhtaita, väljiä ja hengittäviä vaatteita. Tatuoinnin hoidossa tulee huolehtia, että käytettävät tuotteet pakkausta myöten ovat puhtaita ja että niissä on päiväystä jäljellä.

Tatuoinnin hoidon aikana tulehdusriskiä lisäävät mm. haavaan kohdistuva rasitus, kotieläimet, joilla saattaa olla haitallisia bakteereja turkissaan tai syljessään, runsas altistuminen auringolle sekä olosuhteet, joissa puhtaan veden saanti on haastavaa. Tatuoinnin parantumiseen tarvittava aika tulisi sen vuoksi huomioida jo tatuoinnin teettämisen aikataulua suunniteltaessa. 

Jos tatuoinnissa ilmenee komplikaatioita tai jotain muuta yllättävää, tulee aina ensimmäiseksi ottaa yhteyttä omaan tatuoijaan, joka voi arvioida tilanteen ja antaa jatko-ohjeita, tai ihotautilääkäriin.

Lue myös: Tatuoinnin hoito

Tästä artikkelista on laadittu syventävä versio FTAA:n jäsenille