Tietoa meistä

Finnish Tattoo Artists Association on toiminut Suomen tatuointialan edustajana jo vuodesta 1991.

Liiton jäsenet ovat suomessa toimivia, luotettavia ja ammattimaisesti toimivia tatuointialan ammattilaisia, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen arvoja ja sääntöjä.

Yhdistys pyrkii toimimaan periaatteellisesti kaikkien suomalaisten ammattitatuoijien eduksi sen sijaan, että ajaisi ainoastaan jäsentensä etuja.

Tavoitteet

Suomen tatuointiartistien liitto pyrkii toiminnallaan kehittämään tatuointialaa eteenpäin sekä turvaamaan tatuoijien asemaa Suomessa. Pyrkimyksemme on yhtenäistää alalla vallitsevia käytäntöjä luoden sekä asiakkaille että tatuoijille turvallisempaa tatuointiympäristöä.

Liiton tarkoitus on edistää toisten kunnioittamista ja vastuullisuutta, innostaen ja kannustaen tatuoijia toimimaan yhdessä sekä kehittymään taiteilijana tatuointialalla.

Liitto pyrkii myös luomaan ja vahvistamaan positiivista kuvaa tatuointialasta sekä tatuointikulttuurista ympärillään vallitsevassa yhteisössä.

Toiminta

Liiton toiminta on luottamuksellista, avointa, aloitteellista ja läpinäkyvää, sekä tatuoijia ja asiakkaita kunnioittavaa.

Liiton tavoitteena on yhdistää ammattitatuoijia saman järjestön piiriin, tehdä tatuointialaa tunnetuksi mm. järjestämällä tapahtumia, julkaisutoiminnalla, tekemällä aktiivista yhteistyötä median kanssa, sekä luomalla suhteita sekä kotimaisten ammattilaisten välille että ulkomaille. Suomen Tatuointiartistien Liitto on suomalaisen tatuointikulttuurin äänenkannattaja paitsi Suomessa, myös kansainvälisesti.

Liitto pyrkii edistämään jäsenistön omien tavoitteiden mukaista kehittymistä tarjoamalla hyvätasoista ohjeistusta ja koulutusta mm. erilaisten seminaarien välityksellä sekä järjestämällä jäsenilleen informatiivista koulutusta tarpeen mukaan.

Suomen Tatuointiartistien Liitto toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa ja valvoo omalta osaltaan alan nuhteettomuutta Suomessa jäsenkriteerien avulla. Liitto toimii tatuointialan tiedottajana sekä edustajana medioille.

Jäsenyys

Liiton kannatusjäseneksi voi liittyä tatuoija, jolla on riittävä kokemus alalta (vähintään vuosi studiotyöskentelyä), y-tunnus, hyvä maine, ja joka toimii hygieenisesti ja asiakasturvallisuus huomioiden sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen arvoja ja sääntöjä.

Uudet jäsenet aloittavat kannatusjäsenenä ja voivat hakea varsinaista jäsenyyttä oltuaan kannatusjäsenenä vähintään kahden vuoden ajan, sekä osallistuttuaan ainakin yhteen yhdistyksen kokoukseen ja yhteen hygieniaseminaariin.

Varsinaista jäsenyyttä voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella.

Jokainen jäsen ymmärtää olevansa osana isompaa tatuoijien ryhmittymää sekä edustavansa Suomen Tatuointiartistien Liittoa. Jäseneltä odotetaan lojaaliutta liiton periaatteita ja arvoja kohtaan sekä myös liiton muita jäseniä kohtaan.

Jokainen on omalla käytöksellään vastuussa liiton yhteishengestä. Mikäli jäsen toimii liiton arvoja tai sääntöjä vastaan tai muuten vaarantaa yhdistyksen luotettavuutta tai uskottavuutta, voidaan hänet erottaa yhdistyksen toiminnasta.

Hallitus ja työryhmän jäsenet

Hallituksen jäsenten tavoitteena on edistää yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista sekä tatuointitoiminnan kehittämistä Suomessa.  Työryhmän tavoitteena on ylläpitää yhdistyksen toiminnan laatua ja vastata yhdistyksen toiminnan kehittämisestä. Hallitus huolehtii siitä, että tiedottaminen yhdistyksen jäsenille on selkeää ja avointa.

Hallituksen ja työryhmän jäsenet ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia sekä lojaaleja yhdistykselle. He sitoutuvat noudattamaan asiallista viestintää edustaessaan yhdistystä ja sen jäseniä samalla, kun noudattavat yhdistyksen sääntöjä ja arvoja.