REACH-asetukset

15.12.2021

4.1.22 voimaan tuleva REACH-asetus tiukentaa tatuointialan lainsäädäntöä.

Asetusta on valmisteltu vuodesta 2017 ja sen tavoitteena on taata turvallisempi tatuointikokemus asiakkaalle. Asetuksen myötä tulevat muutokset:

 1. Tatuointiväreissä käytettävien aineiden rajoitukset
 2. Tatuointivärien pakkausmerkintöjen vaatimukset
 3. Asiakkaan kanssa tehtävä asiakaslomake tai tatuointisopimus
 4. Kirjallisten hoito-ohjeiden antaminen asiakkaalle
 5. Omavalvontasuunnitelman ja turvallisuusasiakirjan laatiminen

Tatuointiväreissä käytettävien aineiden rajoitukset

Tuhansien haitallisten aineiden käyttöä tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä rajoitetaan EU:ssa, jolloin rajoitukset ylittäviä tuotteita ei saa myydä eikä käyttää tatuointitarkoituksiin 4.1.2022 alkaen. TUKES ei ennakkotestaa tai -tarkasta tuotteita, joten listausta esimerkiksi lainsäädännönmukaisista musteista ei ole. Vastuu on valmistajilla, maahantuojilla sekä toiminnanharjoittajilla eli tatuoijilla. Tatuoija voi varmistaa musteen laillisuuden kysymällä asiaa valmistajalta, maahantuojalta tai TUKESin kemikaalineuvonnasta.

Koska REACH-asetuksen mukaisia musteita ei juurikaan ole tullut vielä saataville, tarkoittaa tämä käytännössä sitä, että tatuoijien tulee uudistaa koko värivarastonsa 4.1.2022 mennessä. Vanhaa varastoa ei saa käyttää loppuun.

Tatuointivärien pakkausmerkintöjen vaatimukset

Jatkossa jokaisessa mustepullossa tulee olla suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät, joista selviää mahdolliset allergiaa aiheuttavat aineet. Tatuointiväreissä on oltava myös maininta: ”Tatuoinneissa tai kestopigmenteissä käytettävä seos.” Jollei tätä mainintaa ole, tuotetta ei saa käyttää tatuointitarkoituksiin.

Tatuointivärien pakkausmerkinnöistä vastaa aina maahantuoja. Mikäli tatuoija tilaa musteita ulkomailta, hänen tulee varmistaa, että tuotteet ovat Reach-asetuksen mukaisia ja tulostaa niihin itse suomenkieliset pakkausmerkinnät.

Musteissa on oltava myös seuraavat tiedot:

 • Eränumero
 • Ainesosaluettelo
 • Lisämaininta ”PH:n säätöaine” PH:n säätöaineille, joiden pitoisuudet on oltava alle 0,1%
 • Käyttöä koskevat turvallisuusohjeet
 • Maininta: ”Sisältää nikkeliä. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita”, jos nikkeliä on alle 0,0005%
 • Maininta: ”Sisältää kromi IV:a. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita”, jos kromi IV:a on alle 0,00005%

Asiakaslomake/Tatuointisopimus ja hoito-ohjeet

Jatkossa tatuoijan on annettava ennen värin käyttöä pakkaukseen merkityt ja käyttöohjeisiin sisältyvät tiedot asiakkaalle, jotta tämä voi esim. Ainesosaluettelosta tunnistaa hänelle mahdollisesti yliherkkyysreaktioita aiheuttavat aineet.

Asiakkaalle tulee ennen tatuoinnin teettämistä antaa myös muut turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot tatuointipalvelusta selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Käytännössä tämä on järkevintä tehdä asiakaslomakkeella tai tatuointisopimuksella, jonka asiakas täyttää ja allekirjoittaa.

Asiakaslomakkeesta pitää asetuksen mukaan tulla ilmi vähintään seuraavat asiat:

 • Asiakas ymmärtää tatuoinnin pysyvyyden
 • Asiakas ymmärtää, kuinka hankalaa ja kallista tatuoinnin poistaminen voi olla
 • Kuinka tatuointia tulee hoitaa
 • Mitä pitkäaikaisvaikutuksia tatuoinnilla mahdollisesti voi olla.

Lisäksi suosittelemme varmistamaan, että asiakas on täysi-ikäinen, ei ole raskaana tai imetä, ja että asiakkaan terveydentila soveltuu tatuoinnin ottamiseen.

Palveluntarjoaja eli tatuoija on vastuussa palvelun turvallisuudesta, eikä allekirjoitettu vastuuvapautuslomake vapauta palveluntarjoajaa turvallisuusvastuusta. Asiakas ei siis osallistu palveluun omalla riskillä. (Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011).

Asiakkaalle tulee jatkossa antaa kirjalliset jälkihoito-ohjeet, joihin sisältyy myös ohjeet mahdollisten allergisten reaktioiden, infektioiden ja muiden terveyshaittojen varalta.